Правила за модерация

Публикуване и оценка на мнения

За публикуване на мнения (коментари) се изисква потребителят да е регистриран. Регистрацията е безплатна и се извършва след предварително подадена молба за регистрация. 

1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите

В коментарите, името и всички елементи на публичните си профили в www.bigmarket.bg потребителите нямат право:

1.1. да се представят за други потребители чрез копиране на името, или друга информация на вече съществуващ потребител;

1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името й в профилите си в www.bigmarket.bg;

1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, спам, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите.

2. Потребителите на сайта имат право:

2.1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите в www.bigmarket.bg;

2.2. Да отговарят на вече публикувани мнения за продуктите;

2.3. Да докладват на модератор неуместни мнения, изпращайки мейл до office@bigmarket.bg


3. Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:

3.1. спам или непоискани търговски съобщения; 

3.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират;

3.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;

3.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;

3.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други потребители на www.bigmarket.bg;

3.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;

3.7. лични данни според Закона за защита на личните данни;

3.8. съдържание изцяло на чужд език.

3.9. Информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции. Според чл. 152 от него за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, глобата е от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е от 3000 до 10000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв. и при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно регистрацията си в www.bigmarket.bg.

Модераторите си запазват правото да отстраняват новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани потребители. 


4. Модераторите нямат право:

4.1. Да променят текст в мненията;

4.2. Да скриват, затварят или изтриват теми, мнения или части от мнения, ако те не съдържат никое от изброените в т. 3 типове съдържание;

4.3. Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.

Ако потребител на сайта сметне, че модераторите нарушават негови права или горните правила, може да напише официално възражение на следния мейл адрес: office@bigmarket.bg

III. Промени

Ронос ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта (www.bigmarket.bg), заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.