Новини

Ронос ООД подписа договор с Екобулпак АД

Ронос ООД подписа с Екобулпак АД договор за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на продукти, пуснати на пазара от Ронос ООД.

Hello, world!

Най-новият проект на Ронос ООД е вече факт!