Всички цени са без ДДС

Жана Боянова
Управител

Телемаркетинг, Търговски отдел, Маркетинг, Обществени поръчки, Мениджмънт
Нина Острева
Управител
IT отдел, Мениджмънт, Логистика, Продуктови мениджъри, Транспорт, Офис мениджър, Счетоводство
Стоян Дивери
Търговски мениджър

Внос и търговия на едро, Търговски отдел
Милена Стаменова
Бранд Мениджър

Внос и търговия на едро
Ева Бахметьева
Маркетинг Мениджър

Внос и търговия на едро
Тома Георгиев
Мениджър Продажби

Внос и търговия на едро
Павел Васев
Мениджър Продажби

Деси Дойчинова
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Дора Митева
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Лора Ангелова
Web редактор

Маркетинг
Христо Широков
Мениджър покупки внос

Продуктови мениджъри
Ева Василева
Продуктов Мениджър

Продуктови мениджъри
Манол Петров
Продуктов Мениджър

Продуктови мениджъри
Десислава Стайкова
Мениджър покупки внос

Продуктови мениджъри
Лидия Петрова
Счетоводител

Счетоводство
Албена Балабанска
Фактурист

Логистика
Камелия Недялкова
Фактурист

Логистика
Мариян Шанков
Експерт "Логистика

Логистика
Таня Стоименова
Складов организатор

Логистика
Цветелин Станев
Шофьор

Транспорт
Станимир Балабански
Шофьор

Транспорт