Всички цени са без ДДС

Работим само с търговци

Партньор - всяка компания, която купува от BigMarket продукти с цел продажба.

Ценова оферта – индивидуално договорени цени и условия на доставка, видими на www.bigmarket.bg само след влизане в профила на партньора.

Поръчка – заявка за доставка на продукти чрез:

 • www.bigmarket.bg, възползвайки се от следните предимства:

 пълна информация за продуктите, снимки, складови наличности
 актуални индивидуални цени
✓ атрактивни промоции
✓ детайлни справки
 полезни функционалности

 • Служител отдел Обслужване на клиенти
 • Търговски мениджър

Доставка – до посочен обект

*Възможност за получаване от логистичен център BigMarket.

Плащане

Придържаме се към политика на ясни правила и равнопоставени отношения с партньорите си. Очакваме плащането да бъде осъществено в съответствие със срока, отразен във фактурата. Помагаме при планирането на финансовите процеси, свързани с нашите бизнес отношения, като:

 • Изпращаме ежеседмична справка за състоянието на баланса и предстоящи плащания
 • Изпращаме напомнителен и-мейл за просрочени плащания и уведомление за прекратяване на клиентския кредитен лимит
 • Комуникацията при просрочие на дължими плащания се поема от адвокатска кантора, съгласно следната процедура:
        ✓ над 15 дни - покана за доброволно плащане
        ✓ над 30 дни - завеждане на съдебен иск

Обслужване

Синергията между нас и нашите партньори е основата на успешен общ бизнес. Заедно създаваме лоялни клиенти и съвместно преодоляваме предизвикателствата на динамичния пазар.

Нашите партньори могат да разчитат на:

 • Персонално внимание и професионализъм
 • Информация за състояние и трендове за развитие на пазара
 • Съдействие при изготвяне на оферти и преговори с клиенти
 • Маркетингова подкрепа за развитие на продажбите