Всички цени са без ДДС

Книга за матер. запаси брошура кф**

вестникарска хартия, 100 л
BigMarket No
10803048

Брой в опаковка: 1
Формуляр - книга за отразяване движението на материални запаси
с поръчка
Брошура от вестникарска хартия, 100 листа.
Детайли
ФОРМАТ А4
ВИД ХАРТИЯ ВЕСТНИК
БРАНД ВЕГА 33