Всички цени са без ДДС

Новини

 1. Честито на печелившите в играта на BIC!
  14
  Окт

  Честито на печелившите в играта на BIC!

  Честито на победителите от играта на BIC! 

  На 11.10.2019 г. в кантората на нотариус Иванка Пенова бяха изтеглени чрез жребий участниците, които получават следните подаръци от играта на BIC

  Фирмите, които получават един брой подаръчен ваучер от Бохемия на стойност 500 лв. са:

  1. "Темида СК"

  2. "Веселин Балев" ЕООД

  Тримата късметлии, които печелят по един брой телевизор 32 инча са:

  1."Пегас 93" ЕООД

  2. "Палитра-БГ" ЕООД

  3. "Перун - ВС" ЕООД

  Печелившите, които получават един брой блендер са:

  1. "АБВ Петкови" ООД

  2. "Офис МВ" ООД

  3. "Ивет - П.К.И." ЕООД

  4. "Янев 07" ЕООД

  5."Спринт 05" ЕООД 

  Честито на късметлиите! Наградите ще бъдат предоставени от търговския екип на BigMarket до всеки един спечелил.
  Благодарим на всички компании, взели участие  в играта на BIC за кампанията Back to school през 2019 г.  
  Прочетете още
 2. Честито на победителите от играта на Casio!
  14
  Окт

  Честито на победителите от играта на Casio!

  Честито на победителите от играта на CASIO!

  На 11.10.2019 г. в кантората на нотариус Иванка Пенова бяха изтеглени чрез жребий участниците, които получават следните подаръци от играта на CASIO:

  Мъжки часовник Casio G-shock /един брой/ получава "ДЖИЕВ-95" ЕООД

  Дамски часовник CASIO VINTAGE ICONIC /един брой/ получава "Еспо груп" ООД

  Водоустойчив и прахоустойчив калкулатор CASIO VM-320M /един брой/ получават:

  1."Палитра БГ" ЕООД

  2."Авангард-Т" ЕООД

  3."Екобелан" ООД

  Честито на късметлиите! Наградите ще бъдат предоставени от търговския екип на BigMarket до всеки един спечелил. 
  Благодарим на всички компании, взели участие  в играта на CASIO за  кампанията Back to school през 2019 г.  

  Прочетете още
 3. Включете се в играта на BIC и може да спечелите страхотни награди!
  17
  Юни

  Включете се в играта на BIC и може да спечелите страхотни награди!

  Участвайте в играта „BIC BTS 2019“

  Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „BIC BTS 2019“ организирана от “Ронос” ООД, ЕИК 831176328, наричано по-долу за краткост "Организатор“.

  Общите условия са публикувани на www.bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket.

  І. Описание на играта и условия за участие.

  1. Играта „BIC BTS 2019“ се провежда в периода от 15 юни 2019 г. до 30 септември 2019 г. („Период на играта") на територията на Република България. В този период всяка фирма, желаеща да участва задължително трябва да извърши следните стъпки:

  1.1       Да закупи продукти на BIC от каталога Back to school BigMarket 2019 в периода 15.06.2019 до 30.09.2019 с определената стойност, описана по-долу както следва и да достигне 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 г  спрямо сумата от вече направени поръчки на BIC за периода юни-септември BTS 2018 на същата фирма.

  При покупка на  стойност 3 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 2 подаръчни ваучера от Astral Holidays на стойност всеки х 500 лв.

  При покупка на  стойност 2 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 3 телевизора 32 инча.

  При покупка на  стойност 1 000 лв без ДДС  и достигане на 10% ръст на настоящите поръчки на BIC за BTS 2019 спрямо вече реализирания оборот за BTS 2018 компанията се включва в жребия за наградата 5 блендера.

  2. В играта могат да участват само юридически лица, компании с активен профил в bigmarket.bg и техните представители.

  3.  На 14 октомври 2019 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на фирмите, които печелят някоя от наградите, част от наградния фонд. Победителите ще бъдат обявени публикувани на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина.

  4. Наградният фонд на играта се състои от:

  •          2 подаръчни ваучера от Astral Holidays на стойност 500 лв

  •          3 телевизора 32 инча

  •          5 блендера

  5. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

  Победителите нямат право да искат получаването на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за други стоки или услуги.

  Наградата се присъжда на компанията; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на една или повече трети страни.

  При публикуване на победителите се публикуват имената на юридическите лица.

  6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите  юридически лица на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка.

  ІІ. Съгласие с Общите условия и промени в тяхното съдържание.

  7. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. 4, от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

  8. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

  9. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването.

  10. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail e.bahmetyeva@officemarket.bg до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

  III Права върху интелектуална собственост

  11. Всички Участници с регистрацията си за участие изрично се съгласяват, че техни лични данни могат да се използват от Организатора за целите на настоящата игра.

  IV. Ограничаване на отговорността

  12. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

  13. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

  V. Санкции и обезщетения.

  14. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави.

  15. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  16.“РОНОС“ ООД e aдминиcтpaтop нa лични дaнни cъглacнo приложимото бългapcĸo и европейско зaĸoнoдaтeлcтвo и ocигypявa зaщитaтa им cъглacнo Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и cвъpзaнитe c нeгo пoдзaĸoнoви нopмaтивни aĸтoвe.

  17. ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП.

  18. ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ, КАКТО И ЗА СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪНЪЧНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

  19. ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕДОСТАВИЛИ ДАННИТЕ СИ, НО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ СИ, СЕ ИЗТРИВАТ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА НА ДРУГО ЛИЦЕ.

  20. ВСЕКИ СПЕЧЕЛИЛ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА, ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

  21. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

  22. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЛИЧНО НА АДРСА И ВЪВ ВРЕМЕТО, ПОСОЧЕНИ В ТОЧКА 6 ПО-ГОРЕ.

  23. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК, КОЙТО ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦЕНЗИРАНА КУРИЕРСКА ФИРМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА НАГРАДАТА И ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА.

  24. ВСЕКИ УЧАСТНИК, СПЕЧЛИЛ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛ НАГРАДА ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРА, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА e.bahmetyeva@officemarket.bg

  25. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

  26. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ ЧРЕЗ КАЧВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОСТОВЕ В INSTAGRAM ИЛИ FACEBOOK ТЕЗИ ПОСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ВИДНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЦИ.

  27. ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

  VII. Други условия

  28. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  29. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

  30. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  31. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  32. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

  33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

  34. В играта нямат право да участват служители на „Ронос”ООД както и членове на техните семейства.

  35. Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Настоящите общи условия влизат в сила, считано от 15.06.2019 г.

  Прочетете още
 4. Включете се в играта на Casio и участвайте в томбола за награди!
  17
  Юни

  Включете се в играта на Casio и участвайте в томбола за награди!

  ПОРЪЧАЙТЕ ПРОДУКТИ CASIO ЗА 400 ЛВ. БЕЗ ДДС

  Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта CASIO BTS 2019“ организирана от “Ронос” ООД, ЕИК 831176328, наричано по-долу за краткост "Организатор“. Общите условия са публикувани на www.bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket.

  І. Описание на играта и условия за участие.

  1. Играта „CASIO BTS 2019“се провежда в периода от 15 юни 2019 г. до 30 септември 2019 г. („Период на играта") на територията на Република България. В този период всяка фирма, желаеща да участва задължително трябва да закупи продукти на CASIO от каталога Back to school BigMarket 2019 в периода 15.06.2019 до 30.09.2019 на стойност 400 лв без ДДС

  2. В играта могат да участват само юридически лица, компании с активен профил в bigmarket.bg

  3.  На 14 октомври 2019 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на фирмите, които печелят някоя от наградите, част от наградния фонд.

  Победителите ще бъдат обявени публикувани на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина.

  4. Наградният фонд на играта се състои от:

  • 1 брой МЪЖКИ ЧАСОВНИК CАSIO G-SHOCK
  • 1 брой ДАМСКИ ЧАСОВНИК CASIO VINTAGE ICONIC
  • 3 броя ВОДОУСТОЙЧИВИ И ПРАХОУСТОЙЧИВИ КАЛКУЛАТОРА CASIO WM-320M

  5. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

  Победителите нямат право да искат получаването на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за други стоки или услуги.

  Наградата се присъжда на компанията; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на една или повече трети страни.

  При публикуване на победителите се публикуват имената на юридическите лица.

  6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите  юридически лица на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка.

  ІІ. Съгласие с Общите условия и промени в тяхното съдържание.

  7. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. 4, от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

  8. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

  9. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на bigmarket.bg уеб страницата на BigMarket чрез публикуване на новина и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването.

  10. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail e.bahmetyeva@officemarket.bg до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

  III Права върху интелектуална собственост

  11. Всички Участници с регистрацията си за участие изрично се съгласяват, че техни лични данни могат да се използват от Организатора за целите на настоящата игра.

  IV. Ограничаване на отговорността

  12. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

  13. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

  V. Санкции и обезщетения.

  14. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави.

  15. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

  VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  16.“РОНОС“ ООД e aдминиcтpaтop нa лични дaнни cъглacнo приложимото бългapcĸo и европейско зaĸoнoдaтeлcтвo и ocигypявa зaщитaтa им cъглacнo Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и cвъpзaнитe c нeгo пoдзaĸoнoви нopмaтивни aĸтoвe.

  17. ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП.

  18. ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ, КАКТО И ЗА СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪНЪЧНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

  19. ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕДОСТАВИЛИ ДАННИТЕ СИ, НО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ СИ, СЕ ИЗТРИВАТ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА НА ДРУГО ЛИЦЕ.

  20. ВСЕКИ СПЕЧЕЛИЛ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА, ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

  21. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

  22. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЛИЧНО НА АДРСА И ВЪВ ВРЕМЕТО, ПОСОЧЕНИ В ТОЧКА 6 ПО-ГОРЕ.

  23. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК, КОЙТО ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦЕНЗИРАНА КУРИЕРСКА ФИРМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА НАГРАДАТА И ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА.

  24. ВСЕКИ УЧАСТНИК, СПЕЧЛИЛ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛ НАГРАДА ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРА, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА e.bahmetyeva@officemarket.bg

  25. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

  26. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ ЧРЕЗ КАЧВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОСТОВЕ В INSTAGRAM ИЛИ FACEBOOK ТЕЗИ ПОСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ВИДНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЦИ.

  27. ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

  VII. Други условия

  28. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  29. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

  30. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  31. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  32. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

  33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

  34. В играта нямат право да участват служители на „Ронос”ООД както и членове на техните семейства.

  35. Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Настоящите общи условия влизат в сила, считано от 15.06.2019 г.

  Прочетете още
 5. Щастливи Великденски празници!
  25
  Апр

  Щастливи Великденски празници!

   Великденски празници

  Уважаеми клиенти и партньори,

  Желаем ви светли и щастливи Великденски празници, изпълнени с обич, семеен уют и релаксиращи моменти на вдъхновение.

  Нека пролетното настроение на празника ви донесе много радост и още безброй успехи.

  От екипа на Ронос.

  Прочетете още
 6. Празничен график
  14
  Дек

  Празничен график

  Уважаеми партньори,

  моля запознайте се с графика за работа на BigMarket по време на празниците:

  - Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 20.12.2018 / четвъртък/ до 14 ч, се изпълняват на 21.12.2018 /петък/ в София и на 27/28.12.2018 в страната.

  - Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 27.12.2018 /четвъртък/ и 28.12.2018 /петък/ до 14 ч,  се изпълняват на 02.01.2019 /сряда/ в София и от 02/03.01.2019 в страната.

  - 31.12.2018 г. /понеделник/ ще бъде неработен ден за BigMarket.

  Прочетете още
 7. BigMarket с нов уеб магазин
  04
  Дек

  BigMarket с нов уеб магазин

  Обновеният уеб магазин на BigMarket стартира на 6 декември 2018 г. с актуaлни продукти, новини и потребителски функционалности. Уебмагазинът е изграден по изцяло нова технология, която гарантира по-добро качество в представянето на съдържанието, а дизайнът му е съобразен с последните тенденции в изработката на уебсайтове.

  Отличава се с модерна визия, удобство за потребителя и лесна навигация. Богато продуктово представяне, актуални наличности, списъци с нови продукти, месечни и седмични промоционални активности помагат на клиента лесно и бързо да направи своите поръчки.

  Прочетете още
 8. Нови условия за доставка
  30
  Ноем.

  Нови условия за доставка

  Уважаеми клиенти,

  от 01.12.2018 г. в Big Market влизат в сила нови условия зa  доставка.

  Моля запознайте се с тях тук

  Прочетете още
 9. Печеливши от програма Back To School на BIC
  10
  Окт

  Печеливши от програма Back To School на BIC

  На 10.10.2018 г. в кантората на нотариус Иванка Пенова бяха изтеглени печелившите фирми от томболата в стимулиращата програма на BIC за Back To School.

  Честито на печелившите! >>

  Фитнес гривни спечелиха:

  "АРАХНА-АРТ-М" ООД; "СТИЛ-Мариана Маринова" ЕТ; "СЕРГИ-05" ЕООД; "ЧИНАР - Людмила Чакърова" ЕТ; "СД М и В"; "ХИМЕРА" ЕООД; "ЛЕТИЦИЯ 95 - Лука Бенев" ЕТ; "ПОЛИГРАФСТИЛ" ЕООД; "ИСТА - Иван Стоянов" ЕТ; "ОФИС КОМПЛЕКТ" ООД; 

  Смартфони спечелиха: 

  "СНИТЕКС" ЕООД; "ОНИКС - Н.С." ООД; "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" ЕТ; "ДЕНЕБОЛА" ЕООД; "БОАЛ" ООД

  Таблети спечелиха:

  "МММ - 2002 - Мустафа Дурльов" ЕТ; "РАДОСТ 64" ЕООД; "ЛОРА СТАРЕЙШИНСКА" ЕТ

  Прочетете още
 10. Печеливши от програма Back To School на Casio
  05
  Окт

  Печеливши от програма Back To School на Casio

  На 05.10.2018 г. в кантората на нотариус Иванка Пенова бяха изтеглени печелившите фирми от томболата в стимулиращата програма на CASIO за Back To School.

  Честито на печелившите! >>

   

  1.            Часовник CASIO G-SHOCK GST-W310-1AER - "М-Инвест" ЕООД

  2.            Часовник CASIO G-SHOCK GD-100GB-1ER - "Петранка Христова" ЕООД

  3.            Часовник CASIO G-SHOCK MISSION BLACK GD-120MB-1E - "КННК" ЕООД

  Прочетете още